Leczenie chorób odbytu, ropień odbytu
dr Marek Tomczak radzi
GABINET KONSULTACYJNO-CHIRURGICZNY
dr n. med. Marek Tomczak


601 210 010
 
Sprawdź również:
Masz pytanie? Napisz:
marek.tomczak@zylaki.com
Przyjęcia pacjentów:
Ropień odbytu

Co to jest?
Jest ostrym stanem zapalnym okolicy odbytu spowodowanym infekcją gruczołów kanału odbytu. Gruczoły te ulęgają zakażeniu, a w jego efekcie powstaje "zbiornik" zawierający zakażoną treść. Ropień odbytu może powstać w wyniku urazu okolicy odbytu, uszkodzenia końcowego odcinka przewodu pokarmowego, operacji przeprowadzanej w tej okolicy.

Objawy
Uwypuklenie na skórze w okolicy odbytu, silny, narastający ból, gorączka, uczucie parcia na stolec.

Jeśli przedstawione objawy schorzenia odpowiadają twoim dolegliwościom zgłoś się na konsultacje do lekarza!

Sposób leczenia
Jedynym rozsądnym postępowaniem w tym przypadku jest jak najszybsze nacięcie ropnia w warunkach szpitalnych.

Powikłania w sytuacji braku leczenia
Narastające powikłania związane z rozwojem choroby w postaci nasilającego się bólu, martwica okolicznych tkanek, , wstrząs septyczny.
© 2004 Marek Tomczak